Nieuwe generische Top Level Domains hanteren strenge regels voor de registratie van domeinen met dergelijke domeinextensie. Ze beschermen beroepsgroepen en verhogen het online vertrouwen in hun websites. De .bank domeinextensie is aaar een mooi voorbeeld van.

.bank domeinextensie voor betrouwbare bankinstellingen

De lancering van de .bank domeinextensie had één belangrijke bedoeling: het kaf van het koren scheiden. De gebruiker duidelijk te maken dat gereputeerde, betrouwbare bankinstellingen enkel terug te vinden zijn met een .bank extensie. Wie een .bank domeinnaam wil registreren, moet dan ook aan 30 voorwaarden qua beveiliging voldoen.

Een daarvan is DMARC of Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance. Dat moet ervoor zorgen dat frauduleuze e-mails, afkomstig van vervalste .bank adressen, geblokkeerd worden vooraleer zij het beoogde slachtoffer kunnen bereiken.

Doordat de gebruiker geen valse mails meer krijgt, zal zijn vertrouwen in boodschappen afkomstig van zijn bank groeien. Dit is een win-win situatie, voor zowel de banken als de gebruikers. De gebruiker weet voortaan dat mail, afkomstig van een .bank domein, wel degelijk afkomstig is van zijn bank. En de banken kunnen eindelijk terug gebruik maken van dit klassieke communicatiemiddel dat toch nog altijd het meest effectieve blijkt, de mail, om hun (marketing) boodschap bij de gebruiker te brengen.

Banken hebben de boodschap begrepen

Steeds meer banken hebben ondertussen het grote potentieel ingezien van een uniforme domeinextensie voor de hele sector. Zo is een van de belangrijkste registrars voor .bank, het Amerikaanse Encirca, nu in zee gegaan met het bedrijf Return Path om de vereiste e-mail authenticatie mogelijk te maken.

En ondertussen zijn er al 2.362 .bank domeinen geregistreerd. Een zoveelste bewijs dat de nieuwe domeinextensies leiden tot een duidelijkere identiteit op het internet, die op zijn beurt meer vertrouwen inboezemt!

Wil u weten of er een nieuwe domeinextensie is die bij uw beroepscategorie past, bij uw businessmodel, waarmee u uw klanten duidelijk kunt maken wat u aanbieden wil? Bekijk onze speciale module die u inspiratie kan bieden!